Brief introduction

The company has been established in 2013 and got permission 2014/J01 from Ministry of Environment and Green Development of Mongolia to make environmental auditing in 2014. The company is one of the pioneer companies of Mongolia in environmental auditing, and we are conducting environmental compliance with legal acts, giving professional consultancy on non-compliance activity, and drawing independent, lateral conclusion and recommendation to legal entities that consume, explore natural resources for their main activity.

Цааш унших

Certificates

The company owns the state registration certificate 9011418095, the certificate on providing environmental audit 2014/J01 that issued by Ministry of Environment, Green Development and Tourism and all environmental auditors have Mongolian national certificates of the environmental auditor.

Цааш унших

Objective

The objective of the company is to identify natural value, to make the environmental audit, to increase awareness of environmental policy of the legal entities that consume, explore natural resources for provide a human right to live in health and safety environment, to balance between economic development and environmental sustainability, to protect nature and to sustainable consumption of natural resources. Moreover, we are assisting to prevent environmental risks that might occur in the near future, and to mitigate adverse impacts of the activities on human health and environment.

Цааш унших

Our services

+ Environmental auditing
+ Environmental consulting
+ Project implementing on environmental field
+ Environmental auditing training for strengthening national capacity
+ Environmental screening
+ Chemical risk assessment and management

Цааш унших

National legislation

Mongolian law on environmental protection
Article 10: Environmental audit
The legal entities that consume, explore natural resources are required to have an environmental audit be carried out every two years and to implement related recommendation accordingly, and obliged to send the implementation report of the non-compliance activity to local environmental authority.

Цааш унших

Хууль, эрх зүй

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
10 дүгээр зүйл. Байгаль орчны аудит
Байгаль орчны аудитыг байгалийн нөөц, баялгийг ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хоёр жил тутам хийлгэж, холбогдох дүгнэлт, зөвлөмж гаргуулан хэрэгжүүлэх бөгөөд зөвлөмжид заасан хугацаанд тайлангаа аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албанд хүргүүлнэ.

Цааш унших

Үйлчилгээний төрлүүд

+ Байгаль орчны аудит
+ Байгаль орчны талаар зөвлөгөө
+ Байгаль орчин, экологийн чиглэлийн төсөл хэрэгжүүлэх, судалгаа шинжилгээ
+ Урт болон богино хугацааны сургалт, семинар
+ Хүрээлэн буй орчны төлөв байдлын шинжилгээ
+ Химийн бодисын менежмент, эрсдэлийн үнэлгээ

Цааш унших

Зорилго

Хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах, байгаль орчныг хамгаалах, баялгийг зохистой ашиглахад чиглүүлэх үүднээс байгалийн нөөц ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжид байгаль орчны үнэ цэнийг тогтоож, аудит хийн, тухайн байгууллагын экологи-эдийн засгийн ухамсарыг дээшлүүлэх, улмаар байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй аргаар үйлдвэрлэл явуулах, ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд нь туслах зорилготой.

Цааш унших

Тусгай зөвшөөрөл

Тус компани нь 9011418095 улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 2014/J01 байгаль орчны аудит хийх эрхийн гэрчилгээ, үндсэн ажилчид нь Монгол Улсын байгаль орчны аудиторын гэрчилгээтэй.

Цааш унших

Товч танилцуулга

Манай компани 2013 онд үүсгэн байгуулагдаж, улмаар 2014 онд Монгол Улсын Байгаль Орчин Ногоон Хөгжлийн Яамнаас 2014/J01 дугаар бүхий “Байгаль орчны аудит” хийх тусгай зөвшөөрөл авсан. Тус компани нь Монгол Улсын байгаль орчны аудитын анхны компаниудын нэг бөгөөд бид байгалийн нөөц ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаан дахь байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй танилцаж, үл нийцлийг арилгах тал дээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, хараат бус хөндлөнгийн зөвлөмж, дүгнэлт гаргадаг.

Цааш унших

Бидний тухай

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн Бус Байгууллага юм..

Гишүүнээр элсэх
Сургалтанд суух
Форум

Холбоо барих

 • Манай хаяг:
  Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороо, 11-р хороолол, 4-9 тоот
 • Утас:
  91993096, 88000749
 • Имэйл:
  boadmongolia@yahoo.com

Get in Touch

 • Address:
  Sukhbaatar district, 11th khoroolol, 4-9, Ulaanbaatar city, Mongolia
 • Phone:
  91993096, 88000749
 • E-mail:
  boadmongolia@yahoo.com