Үйлчилгээний төрлүүд


 • Байгаль орчны аудит  


  • Гүйцэтгэлийн аудит

  • Нийцлийн аудит 

  • Хариуцлагын аудит 

  • Удирдлагын тогтолцооны аудит  • Байгаль орчны талаар зөвлөгөө 

 • Байгаль орчин, экологийн чиглэлийн төсөл хэрэгжүүлэх, судалгаа шинжилгээ 

 • Экологийн  боловсрол, байгаль орчны аудитын мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор урт болон богино хугацааны сургалт, семинар 

 • Хүрээлэн буй орчны төлөв байдлын шинжилгээ  

 • Химийн бодисын менежмент, эрсдэлийн үнэлгээ Бидний тухай

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн Бус Байгууллага юм..

Гишүүнээр элсэх
Сургалтанд суух
Форум

Холбоо барих

 • Манай хаяг:
 • Утас:
 • Имэйл:

Get in Touch

 • Address:
 • Phone:
 • E-mail: