Сургалт

БОНХЯам болон МУИС-ийн хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу МУИС-ийн зохион байгуулдаг “Байгаль орчны аудитор бэлтгэх сургалт”-д БОАХ нь 2014 оноос эхлэн туслан гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна. Туслан гүйцэтгэгчийн хүрээнд тус сургалтын бүртгэлийг хийж, МУИС-д өгдөг.

Аудиторын эрх олгох шалгалт нь үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ:1. Онол-эрхзүй 70%2. Практик ур чадвар 30%Онол-эрхзүйн шалгалт нь нийт үнэлгээний 70%-ийг эзлэх ба шалгалтыг МУИС-ийн Тестийн төвөөс авна. Практик ур чадварын шалгалт нь сургалтын явцад хийгдсэн дадлага ажлын тайлангаар тооцогдох ба энэ нь үнэлгээний 30%-тай тэнцэнэ. Нийлбэр оноогоор 80%-иас дээш үнэлгээтэй бол аудиторын гэрчилгээ олгогдоно. Нийт оноо 80% хүрээгүй тохиолдолд аудиторын эрх үүсэхгүй бөгөөд дахин шалгалт өгөх шаардлагатай. БОНХЯ, МУИС төлөөлөл оролцсон 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг үнэлгээг өгнө. 

Монгол Улсын байгаль орчны аудиторын гэрчилгээ

Бидний тухай

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн Бус Байгууллага юм..

Гишүүнээр элсэх
Сургалтанд суух
Форум

Холбоо барих

  • Манай хаяг:
  • Утас:
  • Имэйл:

Get in Touch

  • Address:
  • Phone:
  • E-mail: