Байгаль орчны аудитын сургалтын хөтөлбөр, материал

БОНХЯ, НҮБХХ- ийн “Байгаль орчны засаглалыг бэхжүүлэх - 2” төслийн хүрээнд гадны зөвлөх болон үндэсний мэргэжилтнүүд хамтран сургалтын хөтөлбөрийг анх 2013 онд боловсруулсан. Түүнээс хойш сургалт бүрийн дараа шинэчлэн боловсруулж, сайжруулсаар ирсэн.

Лекцийн материал1-р өдөр

2-р өдөр

3-р өдөр

4-р өдөр

5-р өдөр6-р өдөр

7-р өдөр8-р өдөр

Бидний тухай

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн Бус Байгууллага юм..

Гишүүнээр элсэх
Сургалтанд суух
Форум

Холбоо барих

  • Манай хаяг:
  • Утас:
  • Имэйл:

Get in Touch

  • Address:
  • Phone:
  • E-mail: