Байгаль орчны аудитын сургалтын хөтөлбөр, материал

БОНХЯ, НҮБХХ- ийн “Байгаль орчны засаглалыг бэхжүүлэх - 2” төслийн хүрээнд гадны зөвлөх болон үндэсний мэргэжилтнүүд хамтран сургалтын хөтөлбөрийг анх 2013 онд боловсруулсан. Түүнээс хойш сургалт бүрийн дараа шинэчлэн боловсруулж, сайжруулсаар ирсэн.

Лекцийн материал

1-р өдөр

2-р өдөр

3-р өдөр

4-р өдөр

5-р өдөр

6-р өдөр

7-р өдөр

8-р өдөрТа манай байгууллагад гишүүнээр элсэхийг хүсч байна уу?

Гишүүнчлэлээр элсэх хүсэлт гаргах

Гишүүнчлэлийн анкет татаж бөглөөд eaamongolia@gmail.com хаягт илгээнэ.

Холбооны удирдлага хүсэлтийг нягтлах

Хүсэлтийг холбооны УЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж эцсийн шийд гаргана.

Гишүүнээр элсүүлж батламж олгох

Гишүүнээр элсүүлэхээр тогтсон тохиолдолд батламж олгоно.
Бидний тухай

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн Бус Байгууллага юм..

Гишүүнээр элсэх
Сургалтанд суух
Форум

Холбоо барих

 • Манай хаяг:
  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
  XIII хороо, Оюутны гудамж 14-3
  МУИС-ийн VII байр, 204 тоот
  "Байгаль Орчны Аудитын Холбоо" Мэргэжлийн ТББ
 • Утас:
  96165230, 91993096
 • Имэйл:
  info@eaamongolia.org

Get in Touch

 • Address:
  Ulaanbaatar city, Sukhbaatar district
  13th khoroo, Student Street 14-3
  7th building of National University of Mongolia, #204
  Environmental Audit Association of Mongolia
 • Phone:
  96165230, 91993096
 • E-mail:
  info@eaamongolia.org