Бид дараах үйлчилгээг үзүүлнэ

Байгаль орчны аудит хийх;  

  Байгаль орчны талаар зөвлөгөө өгөх; 

  Байгаль  орчин,  экологийн  чиглэлийн төсөл  хэрэгжүүлэх,  судалгаа шинжилгээ хийх; 

  Иргэдийн  экологийн    боловсрол,  аж ахуйн  нэгжүүдийн  байгаль  орчны аудитын  мэдлэгийг  дээшлүүлэх зорилгоор  урт  болон  богино хугацааны  сургалт,  семинар  зохион байгуулах; 

  Хүрээлэн  буй  орчны  төлөв  байдлын шинжилгээ хийх;  

Бидний тухай

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн Бус Байгууллага юм..

Гишүүнээр элсэх
Сургалтанд суух
Форум

Холбоо барих

  • Манай хаяг:
  • Утас:
  • Имэйл:

Get in Touch

  • Address:
  • Phone:
  • E-mail: