Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

دوربين مدار بسته


برای رفع مشکل تامین برق و محل نصب جداگانه، تولید کنندگان ابتکار جدیدی به خرج داده، و داخل NVRها سوییچ های PoE قرار دادند. به این ترتیب، تجهیزات سامانه دوربین مداربسته، فضای کمتری نسبت به روش سنتی اشغال کرده و همچنین برق سوییچ از طریق منبع تغذیه NVR تامین می شود.
دوربين مداربسته بيسيم
دوربين مداربسته واي فاي
http://xn----zmcbckzcnev7qkavc6a.com
فروش دوربين مداربسته
خريد دوربين مداربسته
هزینه خرید نیز کاهش پیدا کرده که موجب رضایت مشتری می شود. با استفاده از این سری NVRهای PoE، می توانید در زمان صرفه جویی کنید، دیگر نیازی نیست به دنبال یک سوییچ مناسب (از لحاظ پهنای باند و میزان برق تولیدی) بگردید، زیرا سوییچ داخل NVR، کاملا متناسب با تعداد دوربین های قابل نصب روی NVR می باشد. اما مشکلی که در این سامانه وجود دارد این است که اگر NVR یا سوییچ داخلی آن با مشکلی مواجه شده و از کار بیفتد، کل سامانه شما مختل می شود.
اگر حتی یکی از پورت های سوییچ داخلی، دچار مشکل شود، برای تعمیر آن باید NVR را از مدار خارج کنید. همچنین، سوییچ های PoE داخل NVR، توانایی برقراری ارتباط با

مزایا و معایب NVR های PoE
برای رفع مشکل تامین برق و محل نصب جداگانه، تولید کنندگان ابتکار جدیدی به خرج داده، و داخل NVRها سوییچ های PoE قرار دادند. به این ترتیب، تجهیزات سامانه دوربین مداربسته، فضای کمتری نسبت به روش سنتی اشغال کرده و همچنین برق سوییچ از طریق منبع تغذیه NVR تامین می شود.
دوربين مداربسته بيسيم
دوربين مداربسته واي فاي
فروش دوربين مداربسته
خريد دوربين مداربسته
هزینه خرید نیز کاهش پیدا کرده که موجب رضایت مشتری می شود. با استفاده از این سری NVRهای PoE، می توانید در زمان صرفه جویی کنید، دیگر نیازی نیست به دنبال یک سوییچ مناسب (از لحاظ پهنای باند و میزان برق تولیدی) بگردید، زیرا سوییچ داخل NVR، کاملا متناسب با تعداد دوربین های قابل نصب روی NVR می باشد. اما مشکلی که در این سامانه وجود دارد این است که اگر NVR یا سوییچ داخلی آن با مشکلی مواجه شده و از کار بیفتد، کل سامانه شما مختل می شود.
اگر حتی یکی از پورت های سوییچ داخلی، دچار مشکل شود، برای تعمیر آن باید NVR را از مدار خارج کنید. همچنین، سوییچ های PoE داخل NVR، توانایی برقراری ارتباط با
اگر حتی یکی از پورت های سوییچ داخلی، دچار مشکل شود، برای تعمیر آن باید NVR را از مدار خارج کنید. همچنین، سوییچ های PoE داخل NVR، توانایی برقراری ارتباط با دیگر اجزای شبکه را ندارند. در واقع نمی توانید یکی از دوربین ها را به طور مجزا و بدون دخالت NVR در شبکه مشاهده کنید، و حتما باید ابتدا به NVR متصل شده و تصاویر را از طریق NVR دریافت کنید.
Sign In or Register to comment.