Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

راز زیبایی پوست

آیا میدانید &#عمل بینی مشهد 44; چه‌گونه می‌توانید از پوست خویش نگهداری كنید . به خیال داشته باشید كه در‌حالتی که خودتان نخواهید , جوش ها هیچوقت نمی توانند معاش را به كامتان تلخ كنند .
آیا می‌دانید , پوست از چه بافت هایی تشكیل شده است؟
«پوست بافتی است كه از خارج زدن استخوان ها از بدن جلوگیری می كند . درست مثل پوششی كه روی كوسن ها می كشند . پوست از اندام های داخلی تن در قبال صدمات حفظ می كند . »
چه عواملی بر پوست بدن تأثیر می گذارند؟
داشتن پوستی سالم می‌تواند علامتی از تندرست عمومی بدن باشد . در حالتی که رژیم غذایی مناسبی را رعایت كنید و از بیماری خاصی رنج نبرید , پوستان می بایست واضح و لطیف باشد . در صورتی برای مدتی طولانی مریض بوده اید یا رژیم غذایی قابل قبولی نداشته باشید , ممكن است پوستتان كدر و حتی تیره خیس به نظر رسد . این تغییر و تحول شرایط , نشانه ای از عدم تندستی و حاكی از این است كه پوست نیز مثل سایر اعضای تن انرژی ضروری را برای مراقبت تازگی و شادابی خود دریافت نمی كند .
به جز سلامتی عمومی تن , سوز و سرما و گرما هم روی پوست شما تأثیر نا مطلوب می‌گذارند ; علی الخصوص در حالتی که در هوای دوچندان سرد و یا دوچندان گرم از پوست خود محافظت نكنید . علاوه بر این مورد ها , شاید شما به دو برهان دیگری كه ظاهر پوست را زیر تأثیر قرار میدهد , توجهی نداشته باشید ; یعنی شرایط های روحی و هورمون ها .
پیش ازدوران بلوغ , هورمون ها تأثیری روی ظواهر پوست ندارند , زیرا اندازه هورمون های كه در خون ترشح میگردند به وسیلة سلول های بدن می رسند , بسیار كم است . با وجود این , حتماً متوجه شده اید كه حالتهای روحی ( احساسات ) بر ظواهر پوست شما تأثیر ی گذارند . ممکن است هنگامی شادمان یا image این که نگران میباشید , پوست صورتتان قرمز رنگ شده و یا این که زمانی مبتلا واهمه و دلهره شده اید , رنگ پریده به لحاظ برسید . اینها واكنش های بسیار كلی بدن می‌باشند و در همة اشخاص بزرگسال و نوجوان ها به یك شكل ظواهر می‌شوند .
Sign In or Register to comment.