Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Hur man beräknar tillgång och efterfrågan på fastigheter i Sverige


mäklare - När efterfrågan på egendom är hög och utbudet är låg, går priserna uppåt. Detta är en välkänd lag om ekonomi. Faktum är att inget annat påverkar priserna - bara utbud och efterfrågan.

De flesta experter kommer att berätta att för att få kapitaltillväxt bör du söka efter områden nära skolor och butiker med god transport, helst med utsikt över vattnet och nära CBD i en förort med en kafékultur, nya företag, nöjesställen, sjukhus , universitet, parker, karaktärshus ... och listan fortsätter.

Dessa typer av platser borde definitivt vara efterfrågan från köpare. Men det finns två kortkomlingar med denna typ av råd:

1) Ingen objektivitet vid bestämning av efterfrågan och
2) Ingen hänsyn till den andra sidan av ekvationen - utbudet.

Om det finns en överutbud av egendom kommer priserna att falla. Så investerare bör göra forskning för att också bestämma utbudets egenskaper hos ett område. Du bör överväga båda sidor av ekvationen. Med andra ord borde du veta efterfrågan på leveransgrad (DSR).

När det gäller objektivitet är det inte bra att säga, "Egenskaper är efterfrågade i förorten XYZ och det finns inte mycket utbud". Hur mycket är de i efterfrågan? Hur begränsad är utbudet? Är förort XYZ bättre än förort ABC? Du måste beräknas i din redovisning. Helst vill du ha ett nummer för DSR för en plats.

Om du kan komma upp till ett värde för DSR för ett område, så vet du hur mycket trycket det finns på fastighetspriserna i det området. Helst, för att komma med en DSR-figur behöver du siffror för efterfrågan och du behöver siffror för leverans. Därefter delar du efterfrågesiffrorna med utbudssiffrorna och det finns din DSR. Ju högre DSR desto större blir framtida tillväxt. Och omvänt, ju lägre DSR desto större blir fallet.

Det finns två sätt att få information om efterfrågan och leverans: guestimates och statistik. Båda är notoriska lögnare, så du måste vara försiktig med hur du går och analyserar data.

Guestimates (a.c. fundamentals) är den metod som oftast används av investerare. Det är ett fall att observera grundläggande egenskaper hos en plats. Till exempel märker du olika efterfrågan egenskaper som: caféer öppnar på varje hörn, lokala företag anställer mer personal, en ny skola byggs, etc. På samma sätt kan du få en uppfattning om utbudet egenskaper genom att kontrollera vilka utvecklingsplaner har lagts in med kommunfullmäktige nyligen eller om det finns många lediga block tillgängliga i området etc.


Jag kallar dem "Guestimates" eftersom de inte har någon objektiv siffra. De kan också kallas "fundamentals" eftersom de anser de grundläggande drivkrafterna för prisutvecklingen. Poängen är att de inte är kvantitativa. De är beroende av investerarens "känsla" för efterfrågan och utbudet i området.
Sign In or Register to comment.