Ойн нэр томьёоны тодорхойлолт

 • 17/11/2014
 • 75
 • Байгаль Орчны Аудитын Холбоо Мэргэжлийн ТББ

Монгол Улсын Ойн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд ойн нэр томьёоны тодорхойлолтыг заасан байна. Ойн тухай хуульд хэрэглэгддэг нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

-   “Ой” гэж мод, бут, сөөг болон бусад ургамал, хаг хөвд, амьтан, бичил биетэн шүтэлцэн орших хам бүрдлийн экологи-газар зүйн онцлог нөхцөл бүхий орчныг,

-  “Ойн сан” гэж ой, ой дотор байгаа ойгоор бүрхэгдээгүй болон ойн тэлэн ургахад шаардлагатай талбай бүхий орчныг,

-   “Ойн нөөц” гэж ойг талбай, ургаа модны эзлэхүүнээр нь илэрхийлснийг,

-  "Ашиглах нөөц” гэж ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангах нөхцөлтэйгөөр тодорхой хугацаанд авч ашиглаж болох модны дээд хэмжээг,

-   “Эзэмшлийн ой” гэж ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага гэрээний үндсэн дээр тодорхой хугацаанд хариуцан хамгаалж, эзэмшиж, ашиглаж байгаа ойн сангийн тодорхой хэсгийг,

-   “Ойн менежментийн төлөвлөгөө” гэж тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх, эсхүл эзэмшлийн ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхэд чиглэгдсэн ойн аж ахуйн арга хэмжээний хүрээнд гүйцэтгэх ажлыг цогц байдлаар, тодорхой үе шаттайгаар тусгаж, төлөвлөсөн баримт бичгийг,

-     “Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ” гэж ойн нөөцийн хэмжээ, чанар, хэрэглээний экологи-эдийн засгийн үр өгөөжийг мөнгөн хэлбэрээр илэрхийлснийг,

-     “Ойн нөхөрлөл” гэж Иргэний хуулийн 4,481,1, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 3.2.8-д заасны дагуу зохион байгуулагдаж, үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэдийн сайн дурын байгууллагыг,

-   “Ойг хамгаалах” гэж ой хээрийн түймэр болон хөнөөлт шавж, өвчин зэрэг ойн төлөв байдлыг доройтуулах хүчин зүйлээс урьдчилан сэргийлэх, ойн баялгийг жам ёсоороо нөхөн сэргээх боломжийг алдагдуулахгүйгээр ойн нөөцийн даацад тохируулан зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, тэдгээрт хяналт тавьж гарсан зөрчлийг таслан зогсоох үйл ажиллагааг,

-     “Ойг ашиглах” гэж ойн сангаас зохих журам заавар, стандартын дагуу ойн баялгийн даацад тохируулан мод, ойн дагалт баялгийг бэлтгэх үйл ажиллагааг,

-      “Ойн баялаг” гэж ойн модны нөөц, түүний дагалт баялгийн нөөцийг,

-     “Ойн дагалт баялаг” гэж ойн сангийн газарт ургадаг жимс, жимсгэнэ, мөөг, самар, эмийн болон хүнс, тэжээл, техникийн ургамал, модны холтос, үйс, хусны шүүс, давирхай, ойн хөвд,хөвхөн зэрэг ойгоос авч ашиглаж байгаа аливаа баялгийн нөөцийг,

-    “Ойн тооллого, ой зохион байгуулалт” гэж ойн сангийн талбай, нөөц, тархац, бүрэлдэхүүн, чанар, төлөв байдал, өөрчлөлтийг тогтоох, хүлэмжийн хийн шингээлтийг тооцох, биомассын судалгаа хийх, ойн нөөцийг хамгаалах,тогтвортой ашиглах,нөхөн сэргээх арга хэмжээг цогц байдлаар тодорхойлсон үйл ажиллагааг,

-    “Ой үржүүлэг” гэж урд өмнө нь ой байгаагүй газарт таримал ой ургуулахыг,

-   “Ойн цэвэрлэгээ” гэж ойн түймэр, хөнөөлт шавж,өвчинд нэрвэгдсэн,хүчтэй салхи, их цасанд өртөн амьдрах чадваргүй болж үхжиж унасан хуурай мод, гишүү,мөчир, мод бэлтгэлийн талбайн үлдэгдлийг цэвэрлэх замаар ойг хамгаалах, ойн төлөв байдлыг сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээг,

-  “Ойн санд үзүүлэх хортой нөлөөлөл” гэж аж ахуйн болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад ойн санг бүрдүүлэгч хүчин зйүлийн даац чадавхид хохирол учруулсан, ойг бохирдуулж, улмаар ойн төлөв байдлыг доройтуулсан бүхий л сөрөг үйлдлийг,

-   “Түймрийн аюултай үе” гэж тухайн нутаг дэвсгэрт ой, хээрийн түймэр гарах байгалийн нөхцөл бүрдсэн хуурайшилт бүхий цаг хугацаа буюу жил бүрийн 3 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10-ны өдөр, 9 дүгээр сарын 20-ноос 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүртэлх хугацааг,

-   “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх” гэж төрийн, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс ой хээрийн түймэр үүсэж тархахаас сэргийлэх зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны болон ойн аж ахуйн арга хэмжээг,

-   “Ой хээрийн түймрийг илрүүлэх” гэж түймэр гарсан тухайн газрын байр зүй, тархалтын хэмжээг тодорхойлох болон түймрийн голомтыг олж тогтоохыг,

-   “Хил дамнасан ой хээрийн түймэр” гэж тухайн улсын хил болон хилийн дагуух бүс нутагт гарсан ой, хээрийн түймэр өргөжин дэлгэрч хоёр улсын хилийн зааг, хил дамнаж гарсныг,

-  “Ой хээрийн түймрээс учирсан хохирол” гэж түймрийн улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль-экологи, эд материалд учирсан хохирол,ой, хээрийн түймэр унтраахад гарсан зардлыг,

“Ой хээрийн түймрээс учирсан экологийн хохирол” гэж түймрийн нөлөөгөөр байгаль-экологийн тогтолцооны хэвийн байдал,ой,түүний хөрс, ус хамгаалах экологийн үүрэг ач холбогдол алдагдах, амьтан ургамал устах болон тэдгээрийн төрөл зүйлийн амьдрах орчин доройтох, байгалийн нөөц, баялаг хомсдохыг,

-   “Ой хээрийн түймрээс учирсан эд материалын хохирол” гэж түймрийн нөлөөгөөр барилга байгууламж, мал, амьтан,ургамал, өвс тэжээл,малын хашаа саравч,машин тоног төхөөрөмж,гэр, орон сууц, эд материал зэрэг үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгө гэмтэх устах зэргээр улс орон, ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд учирсан шууд хохирлыг нэрлэнэ.

 • 17/11/2014
 • 75
 • Байгаль Орчны Аудитын Холбоо Мэргэжлийн ТББ
Энэ мэдээ танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.

Сэтгэгдлүүд

JaimeSosig2017-08-14 15:13:26

http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org/ 247 overnightpharmacy buy viagra usa buy viagra 100mg [url=http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org]all day chemist generic viagra[/url] apotek dk generic viagra a href buy viagra a best online pharmacy to buy viagra

JaimeSosig2017-08-14 08:56:44

http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org/ actavis generic viagra anyone use generic viagra [url=http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org]buy viagra online 50mg[/url] any problems generic viagra a href buy viagra online a best and cheapest place to buy viagra

JaimeSosig2017-08-13 23:56:36

http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org/ buy viagra 50mg age limit to buy viagra [url=http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org]best canadian pharmacy to buy viagra[/url] a href buy viagra a best buy viagra uk age requirement to buy viagra

Stevetop2017-08-13 18:20:27

http://lasix.phartesdomusa.org/ lasix 20mg cpt

Jeffreydak2017-08-12 22:31:51

http://buycialisonline.phartesdomusa.org/ glasgow buy cialis

Revianob2017-08-12 17:29:39

[url=http://phartesdomusa.org/]http://phartesdomusa.org/[/url] buy revia australia

DarinJenue2017-08-12 07:38:22

http://revia.phartesdomusa.org buy revia 30 mg from mexico

DarinJenue2017-08-11 10:10:33

http://revia.phartesdomusa.org generic for naltrexone

ntyexfSig2017-07-27 15:41:46

payday advance [url=http://payday1000loans3000online.com]loans direct [/url] <a href="http://payday1000loans3000online.com">loans online </a> http://payday1000loans3000online.com/#zseos http://payday1000loans3000online.com/#fndlf http://payday1000loans3000online.com/#rsgat http://www.my-secret-south.com/?p=103#comment-121020 http://www.svar-tech.cz/souprava-kyslik-supergas-walkover-2850-c-lehka http://laurentaylorsings.com/lauren-taylor-disney-channel-best-friends-whenever-best-friends-whenever-disney-landry-bender-lauren-taylor-actress-lauren-taylor-singer-laurentaylorsings-com-laurentaylorsd/#comment-186624 http://podrobnosti.mk.ua/2016/10/12/v-nikolaevskoy-shkole-ob-yavlen-karantin-iz-za-vyyavlennoy-vspyshki-ostroy-infekcii-detskogo-meningita.html http://www.tsosrestaurant.co.uk/content/sample-news-item?page=5390#comment-281229

Sh3wnawatt2017-07-24 20:43:01

Reverse Phone Lookup y [url=http://reversephonelookupfreeus.com/#]reverse phone lookup[/url] w http://reversephonelookupfreeus.com/# reverse phone lookup

Sh3wnawatt2017-07-24 06:18:59

Reverse Phone Lookup c [url=http://reversephonelookupfreeus.com/#]reverse phone lookup usa[/url] e http://reversephonelookupfreeus.com/# reverse phone lookup

Sh3wnawatt2017-07-23 16:16:02

Reverse Phone Lookup t [url=http://reversephonelookupfreeus.com/#]reverse cell phone lookup free with name[/url] m http://reversephonelookupfreeus.com/# reverse phone lookup

T1mothyclaic2017-07-17 18:02:29

y супер прикормка для рыбы [url=http://topshoparrgi.mobi/dry-blooder#]каша для прикормки рыбы[/url] q dry blooder купить тольятти http://topshoparrgi.mobi/dry-blooder# dry blooder

T1mothyclaic2017-07-10 04:44:04

u dry blooder активатор клева в уфе [url=http://topshoparrgi.mobi/dry-blooder#]dry blooder отрицательные отзывы[/url] s прикормка для рыбы своими руками http://topshoparrgi.mobi/dry-blooder# dry blooder

Sh3wnawatt2017-06-27 02:36:58

Reverse Phone Lookup p [url=http://reversephonelookupfreeus.com/#]reverse phone lookup spy[/url] d http://reversephonelookupfreeus.com/# reverse phone lookup

C1iffFubre2017-06-26 00:50:42

g beginner yoga classes [url=http://beginneryogaclassesnearmee.com/#]beginner yoga[/url] s beginner yoga classes near me http://beginneryogaclassesnearmee.com/# beginner yoga classes near me

D0rothyAdvoW2017-06-24 21:18:36

Reverse Phone Lookup e [url=http://reversephonelookup.pspvideoguide.com]reverse phone lookup[/url] i http://reversephonelookup.pspvideoguide.com reverse phone lookup

Sh3wnawatt2017-06-24 03:58:45

Reverse Phone Lookup b [url=http://reversephonelookupfreeus.com/#]reverse phone lookup[/url] r http://reversephonelookupfreeus.com/# reverse phone lookup

z3vhnn2017-06-23 22:57:21

[url=http://Rasynenda.com]Rasynenda[/url] 32ef3tjjlnxcvv9zqh

W1ayneVah2017-06-23 14:15:02

Reverse Phone Lookup s [url=http://reversephonelookupfreeus.com/#]reverse phone lookup white pages[/url] w http://reversephonelookupfreeus.com/# reverse phone lookup

Er1kEffom2017-06-11 06:00:58

a free paypal money generator [url=http://freeppmoneyadder.com/#]free paypal account with money[/url] o paypal money adder online http://freeppmoneyadder.com/# paypal money adder

Er1kEffom2017-06-10 11:00:24

t free paypal cash [url=http://freeppmoneyadder.com/#]free paypal cash[/url] w paypal money adder no surveys http://freeppmoneyadder.com/# paypal money adder

Frankfilia2017-06-10 00:55:05

can i buy tadalafil [url=http://newbingusa.info/#cialis online]tadalafil[/url] tadalafil online buy cialis buy cialis cialis online http://ydonuwyras.xyz/ [url=http://ydonuwyras.xyz/#Frankfilia]total war download[/url] total war download

Frankfilia2017-06-09 22:40:37

buy cialis [url=http://newbingusa.info/#buy cialis]buy tadalafil[/url] cheap tadalafil buy cialis cialis 20 mg can i buy tadalafil http://ydonuwyras.xyz/ [url=http://ydonuwyras.xyz/#Frankfilia]total war download[/url] total war download

C1iffFubre2017-06-09 21:21:14

t beginner yoga [url=http://beginneryogaclassesnearmee.com/#]yoga classes[/url] z beginner yoga classes near me http://beginneryogaclassesnearmee.com/# beginner yoga classes near me

Frankfilia2017-06-09 13:34:38

cialis [url=http://newbingusa.info/#can i buy tadalafil]purchase cialis[/url] п»їbuy cialis online cialis cialis cialis cost http://ydonuwyras.xyz/ [url=http://ydonuwyras.xyz/#Frankfilia]total war download[/url] total war download

DavidNom2017-03-18 01:27:22

Do you feel the pain of acid reflux? Do you feel a fire inside your chest? Are you miserable? Are you ready for the issues to stop? Continue reading to find out how. Keep reading to learn to control acid reflux for good and to end the misery for good. You may need to balance out hydrochloric acid amounts in your body if you want to reduce acid reflux and its symptoms. You can do this, for instance, by using sea salt rather than table salt. Sea salt has chloride and minerals that are good for the stomach and prevent acid. [url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/vente-viagra-pharmacie-now/]https://www.viagrasansordonnancefr.com/vente-viagra-pharmacie-now/[/url]

agus2017-02-28 15:59:14

Thank you for the information, as we read this article we have come to understand. just info for you to be confident not premature ejaculation, the penis is so big, long and durable : ★ AGEN HAMMER OF THORCIRI HAMMER OF THOR ASLIJUAL OBAT KUAT HAMMER OF THORJUAL OBAT HAMMER OF THOR ASLIJUAL OBAT PEMBESAR PENIS

AGEN VIMAX2017-02-28 09:19:38

agent vimax,vimax price of the original permanent penis enlargement herbal medicine,efficacy bored guaranteed more info visit : MINYAK PEMBESAR PENIS AGEN VIMAX KHASIAT VIMAX KAPSUL OBAT PEMBESAR PENIS AGEN VIMAX KAPSUL ASLI PALEMBANG VIMAX CANADA ASLI VIMAX CANADA ORIGINAL JUAL VIMAX ASLI JUAL VIMAX ASLI GORONTALO VIMAX CANADA ORIGINAL OBAT HAMMER OF THOR ASLI OBAT KUAT VIAGRA

スーパーコピー j122017-02-14 21:50:52

ルイヴィトン - N級バッグ、財布 専門サイト問屋 日本的な人気と信頼を得ています。 安心、安全にお届けします 価格、品質、自信のある商品を取り揃えておりま すので、 高級腕時計(N級品),スーパーコピー時計(N級品),財布(N級品) バッグ(N級品),靴(N品),指輪(N級品),ベルト(N級品),マフラー (N級品) ★100%品質保証!満足保障!リピーター率100%! ★商品数も大幅に増え、品質も大自信です。 ★スタイルが多い、品質がよい、価格が低い! ★顧客は至上 誠実 信用。 ★歓迎光臨★送料無料(日本全国) スーパーコピー j12

ブルガリ 蛇2017-02-14 21:48:34

スーパーコピーブランド専門店 ぜひ一度のスーパーコピーブランド品をお試しください。 驚きと満足を保証できます。 ご利用を心からお待ちしております。 ブルガリ 蛇

シャネル le lift 英語2017-01-25 06:19:41

N品ブランドスーパーコピー通販専門店 ルイヴィトン、シャネル、グッチ、 ロレックス、バレンシアガ、エルメス)、 コーチ、ブラダ、クロエ大激売中 ブランド腕時計、バッグ、財布、小物専売店 日本には無い商品,日本では高価な商品, 弊社のない商品,取引先を代理して製造会社を連絡することができる. 弊社長年の豊富な経験と実績があり. 輸入手続も一切は弊社におまかせできます.ご希望の商品を責任を持ってお届けします. シャネル le lift 英語

シャネル チャンス いい匂い2017-01-23 21:53:06

ブランドコピー 当店のルイヴィトン スーパーコピーは業界最高品質に挑戦! 全商品はプロの目にも分からないスーパーコピーN品です。 初世界中有名なルイヴィトンN品を激安で通販しております。 品質と安心をお届けいたします! シャネル チャンス いい匂い

シャネル 2015 秋冬 アクセサリー 英語2017-01-07 14:59:47

ブランド通販店(*^-^*) スーパーコピーブランドメンズレディースファッション時計バッグ財布を海外通販! スーパーコピーブランド激安ショッピングサイトです。 送料無料(日本全国)! サポート体制も万全です。スタイルが豊富で。 最新作も随時入荷いたしております。 ご安心購入くださいませ。 シャネル 2015 秋冬 アクセサリー 英語

シャネル ファンデ 知恵袋 line2017-01-05 10:34:52

ブランド通販店(*^-^*) スーパーコピーブランドメンズレディースファッション時計バッグ財布を海外通販! スーパーコピーブランド激安ショッピングサイトです。 送料無料(日本全国)! サポート体制も万全です。スタイルが豊富で。 最新作も随時入荷いたしております。 ご安心購入くださいませ。 シャネル ファンデ 知恵袋 line

グッチバッグ 人気ランキング2016-12-04 15:08:08

超人気【楽天市場】 高品質とリーズナブルで販売 超安値登場!品質保証、最安値に挑戦! オンラインストアオファー激安輸出 オンラインストアは、ご来店ありがとうございます. 【超人気新品】即日発送,品質100%保証! 【新商品!】☆安心の全品国内発送! 激安通販!☆安心の全品国内発送! 激安全国送料無料!100%正規品! 激安販売中! 高品質と最高の専門の顧客サービスと 手頃な価格でお好きなもの 芸能人愛用『大注目』 今、私たちは安価な高級品海外通販しています。 私たちは、デザイナーの多数な選択を運ぶ グッチバッグ 人気ランキング http://www.bagkakaku.com/RAYBAN_sunglasses/2/RAyj034.html

ana amelia2016-12-04 08:22:20

SITUS DEWASA Kumpulan Cerita Tentang Dunia Malam,Abg Bispak,Tante Girang .... CERITA DEWASA

APOTIK OBAT KUAT HERBAL2016-11-12 15:33:41

Apotik Obat Kuat - Best Herbal Medicines largest in Indonesia Apotik Obat Kuat is a site that provides a variety of herbal remedies including gout medication
JUAL OBAT KUAT
OBAT PENYUBUR SPERMA
OBAT KUAT LHIFORMEN
CREAM PERONTOK BULU
OBAT KUAT GLIMAX
OBAT JERAWAT
OBAT PENGHILANG BEKAS LUKA
OBAT KUAT SEMPROT
OBAT KUAT V6 TIAN
OBAT PELANGSING BADAN
OBAT KUAT SONY
OBAT PEMBESAR PENIS

ロレックス レディース シェル ダイヤ 8502016-10-31 09:46:02

超好評に持った2016ブランドコピー老舗! 2016 新作が満載!皆様を歓迎して当店をご光臨賜ります。 主要取扱商品 :ヴィトン、シャネル、エルメスなどのブランドの美品。 ◆当店の保証: スタイルが多い、品質がよい、価格が低い! 安心、安全にお届けします。 品数豊富、色々な選択があります。 ブランドコピー 代引きの商品が満載! 100%品質保証!到着保障! ロレックス レディース シェル ダイヤ 850 http://www.brandiwc.com/brand-60-copy-0.html

ロレックス デイトジャスト 偽物 5742016-10-25 05:16:38

弊社は正規品と同等品質のコピー品を低価でお客様に提供します コピールイヴィトン、1つのフランスの贅沢品のブランド、 最初フランスの貴族達のために鞍のブランドを作るで、 今まで着いて、依然としてハイエンドに向かう 消費者の主ななる多種の製品の贅沢品の代名詞です。 当社は日本で最高品質のコピーブランド代引き激安通販人気老舗です ロレックス デイトジャスト 偽物 574 http://www.gowatchs.com/copy-398.html

ロレックス デイトジャスト 時間 9月2016-10-14 03:40:43

2016超人気スーパーコピー最新作ブランドコピー最高品質時計! ルイヴィトン、シャネル、グッチ、エルメス、クロエ、プラダ、 ブルガリ、ロレックス、カルテ ィエ 、オメガ偽物(コピー商品)のブランドのバッグ、財布、腕時計の販売、通販。 ◆ スタイルが多い、品質がよい、価格が低い! ● N品質 シリアル付きも有り 付属品完備! ◆ 必ずご満足頂ける品質の商品のみ販売しております. ● 品質を最大限本物と同等とする為に相応の材質にて製作している為です. ◆ 絶対に満足して頂ける品のみ皆様にお届け致します. 人気の売れ筋商品を多数取り揃えております。 全て激安特価でご提供.お願いします. ロレックス デイトジャスト 時間 9月 http://www.okakaku.com/brand-37-copy-0.html

ロレックス レディース ルビー 4つ目のバッチ2016-10-13 23:43:46

激安特価で販売中!グッチ偽物バッグ ギフト以来低価格、高品質且つ豊富な品揃えで多くのお客様から支持と 信頼を得ております。 新作バッグや 財布など情報満載!激安特価で販売中! 主な販売2016年最新作ブランドコピー新品 100%品質保証!満足保障! 当店商品:送┃ 料┃ 無┃ 料┃ ロレックス レディース ルビー 4つ目のバッチ http://www.okakaku.com/brand-29-copy-0.html

シャネル時計 調整 juken2016-09-09 23:55:29

ロレックスコピー - ロレックスコピー-スーパーコピーのは激安優良店! ロレックスコピー、シャネルコピー、エルメス コピー、ルイヴィトンコピー、グッチコピー、 IWCコピー 時計、ブランド時計コピー,ブランドバッグコピー, ブランド財布コピー等N級品販売通販。 スーパーブランドコピー価格及び時計バッグ財布情報を提供致します販売専門ショップ。 「 安 全・安 心・信 頼 」 シャネル時計 調整 juken http://www.buyma.cc/copy-112-b0.html

apotik obat kuat2016-08-31 17:00:23

JUAL OBAT KUATOBAT PENYUBUR SPERMAOBAT KUAT LHIFORMENOBAT KUATOBAT KUAT GLIMAX

プラダ 靴 男性2016-08-28 23:46:27

人気新作ブランドコピー財布、腕時計、雑貨、小物商店 日本的な人気と信頼を得ています。 激安、安心、安全にお届けします.品数豊富な商品情報HPはこちら!!どしどしご来店ください!!! 商品数も大幅に増え、品質も大自信です(*^v^*) 日本では手に入らない商品も、全て卸売りします。 価格、品質、自信のある商品を取り揃えておりますので、 当店の主要な経営のブランド:ヴィトン C.Dior(ディオール) Chanel(シャネル) Gucci(グッチ) Coach(コーチ) Rolex(ロレックス)など. 当店は主に経営する商品:かばん.バッグ .財布 .キーケース. 手帳.腕時計など. 当店の商品は特恵を与える。興味あれば、是非ご覧下さい あなたが私の店まで(へ)商品を買うことを期待して、あるいは尋ねます.(*^v^*) プラダ 靴 男性 http://www.gowatchs.com/new-70.html

JUAL OBAT VIMAX CANADA 2016-08-27 21:31:48

RAMUAN TRADISIONAL2016-08-14 20:55:13

JAMU REMATIKJAMU DARAH TINGGIJAMU ASAM URATJAMU KENCING MANIS

apotik obat kuat2016-08-04 19:04:58

JUAL OBAT KUATMAXMAN ASLIOBAT KUAT HERBALOBAT KUAT MAXMANOBAT KUAT SEXOBAT KUAT

ブランド激安 コピー tシャツ2016-06-15 17:37:14

ロレックスミルガウスコピー時計 ブランド激安 コピー tシャツ http://www.okakaku.com/Super-Copy-7853.html

エルメス ユリス pm2016-06-08 09:39:29

指定された場所に向かうと、そこはとてものどかな住宅街だった。世界の時計ファンを唸らせる時計が生みだされる所と身構えていたのが拍子抜けするほど、至極普通の穏やかな街並だ。出迎えてくれた菊野氏は、爽やかで涼しげな印象で、落ち着いた雰囲気に包まれていた。そして、案内されたアトリエは、文字通り、時計を生みだすための空間だった。 エルメス ユリス pm http://www.ooobrand.com/bags/bv/2440.html

グッチ リュック メンズ2016-06-01 08:18:29

腕時計が精巧で美しくてカキの腕輪を溶かすのはと3つの一環から。中間的環節と腕時計の事件の合併が精巧で美しくて、それがおなじな語気のそのような情況があるためです。 グッチ リュック メンズ http://www.fujisanbrand.com/watch/ap/royaloak/32bda8862801ea43.html

ロレックス ヴィンテージ オイスター2016-05-31 22:43:25

全部の商品は最高 な素材と優れた技術で造られて、 ロレックス ヴィンテージ オイスター http://www.eevance.com/kabann/vuitton/monogram/c33a97fd1154eddd.html

ルイ ヴィトン リメイク2016-05-27 02:40:41

BVLGARI(バッグ?財布?小物)CHLOE(バッグ?財布、小物)偽物ブランド,激安,コピー?ルイヴィトンバッグ,偽物?ルイヴィトン財布,コピーバッグ,ブランドバッグ ルイ ヴィトン リメイク http://www.msnbrand.com/goods-copy-1422.html

シャネル時計 修理 値段 ff142016-05-22 05:16:01

IWCコピー ,オメガコピー ,フェラーリコピー ,フランクミュラーコピー ,ベル&ロスコピー ,各種のブランドはコピーを表しますコピーを表して、時計をコピーして、スーパーコピーは代 金引換払いにして、スーパーはブランドをコピーして、スー パーは時計をコピーして代金引換払いにして、スーパーは時 計をコピーして、スーパーは腕時計をコピーして、 シャネル時計 修理 値段 ff14 http://www.eevance.com/kabann/vuitton/monogram/7458f7e0c7e68150.html

ガガミラノ ダイビング スーパーコピー2016-05-09 10:47:39

ルイヴィトン スーパーコピー「バッグ色は手触りがいいが、触ってみると、週囲の姉妹はこの綺麗、最近ずっと忙しくて、長い時間がかかりました、いい感じ ヴィトン スーパーコピー ルイヴィトンキーケース コピー当店ルイヴィトン 偽物は創業9年以上の老舗です。業界の長い歴史から言えばまだまだですが、創業 9 年以上の実績と信頼のあるお店です。全世界通信販売は6年前から行っております。さらに1年間で約数万件の販売実績があります。ルイヴィトン スーパーコピー 販売専門ショップです!ルイヴィトン コピー ブランドバッグ、財布、アクセサリー、手帳、ベルト、靴、腕時計、ネクタイ、スカーフなどを揃っております、日本国内最高級のルイヴィトン偽物ブランド激安販売! ガガミラノ ダイビング スーパーコピー http://www.newkakaku.net/lv.htm

http://www.pre67vw.com/wol.asp?ray-ban-wayfarer-orange-price/2016-03-26 21:38:14

http://www.goodyearweltmachines.co.uk/wol.asp?ciri-ciri-meizitang-strong-asli/ http://www.pre67vw.com/wol.asp?ray-ban-wayfarer-orange-price/ http://www.pre67vw.com/wol.asp?ray-ban-wayfarer-orange-price/

http://www.itsinteriors.co.uk/wol.asp?meizitang-gel-capsulas-techlab/2016-03-24 11:57:14

http://www.shoemakingmachinery.co.uk/wol.asp?m60450/ http://www.itsinteriors.co.uk/wol.asp?meizitang-gel-capsulas-techlab/ http://www.itsinteriors.co.uk/wol.asp?meizitang-gel-capsulas-techlab/

http://www.huntersmembersarea.co.uk/wol.asp?meizitang-erfahrungsberichte-yokebe/2016-03-21 08:15:17

http://www.thescreencompany.co.uk/wol.asp?ray-ban-brown-pink-mirror-lens/ http://www.huntersmembersarea.co.uk/wol.asp?meizitang-erfahrungsberichte-yokebe/ http://www.huntersmembersarea.co.uk/wol.asp?meizitang-erfahrungsberichte-yokebe/

ロレックス レプリカ ムーブメント2016-03-20 05:21:24

ロレックス レプリカ ムーブメント http://www.brandiwc.com/brand-super-13-copy-0.html

http://www.swanenviro.co.uk/wol.asp?ray-ban-sale-in-usa-repo/2016-03-19 21:42:08

http://www.welcometokier.co.uk/wol.asp?ray-ban-aviator-uk-price-finder/ http://www.swanenviro.co.uk/wol.asp?ray-ban-sale-in-usa-repo/ http://www.swanenviro.co.uk/wol.asp?ray-ban-sale-in-usa-repo/

http://www.usmspareparts.co.uk/wol.asp?comprar-meizitang-df-queretaro/2016-03-07 19:22:45

http://www.netsquared.com/wol.asp?pastilla-meizitang-roja-2014/ http://www.usmspareparts.co.uk/wol.asp?comprar-meizitang-df-queretaro/

http://www.welcometokier.co.uk/wol.asp?ray-ban-blue-on-red/2016-03-06 11:16:20

http://www.westgateconsultancy.co.uk/wol.asp?m93133/ http://www.welcometokier.co.uk/wol.asp?ray-ban-blue-on-red/

http://www.revelationattheshed.com/tiffany-glass-salad-bowl/2016-02-17 08:20:46

http://www.americantrophysales.com/door-dash-coupon-code-10.php http://www.revelationattheshed.com/tiffany-glass-salad-bowl/ http://www.revelationattheshed.com/tiffany-glass-salad-bowl/

http://www.lagriff.fr/louboutin-pigalle-120-cm-812/2016-02-16 06:36:41

http://imagesy.fr/longchamps-chaussures-prix-2014/ http://www.lagriff.fr/louboutin-pigalle-120-cm-812/ http://www.lagriff.fr/louboutin-pigalle-120-cm-812/


Сэтгэгдэл үлдээхЗургийг харж чадахгүй бол энд дарж шинэчилнэ үү.
Бидний тухай

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн Бус Байгууллага юм..

Гишүүнээр элсэх
Сургалтанд суух
Форум

Холбоо барих

 • Манай хаяг:
  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
  XIII хороо, Оюутны гудамж 14-3
  МУИС-ийн VII байр, 204 тоот
  "Байгаль Орчны Аудитын Холбоо" Мэргэжлийн ТББ
 • Утас:
  96165230, 91993096
 • Имэйл:
  info@eaamongolia.org

Get in Touch

 • Address:
  Ulaanbaatar city, Sukhbaatar district
  13th khoroo, Student Street 14-3
  7th building of National University of Mongolia, #204
  Environmental Audit Association of Mongolia
 • Phone:
  96165230, 91993096
 • E-mail:
  info@eaamongolia.org