Байгаль Орчны Аудитын Холбоо

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн бус байгууллага юм. Үүнд:
  • Байгаль орчны аудитын сургалт зохион байгуулах

  • Байгаль орчны салбарын гүнзгийрүүлсэн сургалт, олон улсын сургалтуудад суралцахад зуучлах

  • Монгол улсын байгаль орчны эрхзүйн салбарт гарч буй өөрчлөлт, шинэчлэлтийг шуурхай мэдээллэж, танилцуулах

Бидний тухай

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн Бус Байгууллага юм..

Гишүүнээр элсэх
Сургалтанд суух
Форум

Холбоо барих

  • Манай хаяг:
  • Утас:
  • Имэйл:

Get in Touch

  • Address:
  • Phone:
  • E-mail: